Tranchetas

Producto Calibre Congelación Formato Marca
TRANCHETAS DE PECHUGA DE POLLO
Tranchetas de pechuga de pollo
CalibreCongélationConditionnement
6 / 8 mmIQF5 x 1kg
4 x 2.5 kg (bolsa neutra)